Uitgangspunten

Uitgangspunten SEN Nederland

 • Niet missionair
 • Niet-hiërarchisch (er zijn geen “betere” of “hogere” vormen van spiritualiteit; aandachtsmeditatie is niet “hoger” dan een devotionele praktijk als het opsteken van een kaarsje)
 • Niet theïstisch (of atheïstisch)
 • Bijzondere ervaringen zijn op zich niet nastrevenswaardig, maar als ze er onverhoopt zijn, verdienen ze wel aandacht
 • We maken geen onderscheid tussen pathologie en bijzondere ervaringen:
  ○ we zijn geen diagnostici
  ○ pragmatisch: het gaat erom of je er mee om kunt gaan
  ○ of iets pathologisch is of niet is relatief, en aan waarden gebonden; in objectief-wetenschappelijke zin bestaat pathologie niet.
  ○ aanwezigheid van pathologie impliceert niet per definitie afwezigheid van spiritualiteit of betekenis, aanwezigheid van authentiek spirituele ervaringen sluiten pathologie geenszins uit.
 • Medicatie kan soms nodig zijn om de ervaringen beheersbaar te maken en ontsporing te voorkomen.