Missie

Het Spiritual Emergence Network Nederland is opgericht om mensen die een proces van geestelijk ontwaken doormaken informatie te bieden middels informatie voorziening. Ze wil het begrip ervan onder hulpverleners verbreden en verdiepen, het onderzoek ernaar bevorderen, en de bekendheid ervan in de samenleving vergroten.