Steun ons werk

Stichting SEN Nederland heeft geen winstoogmerk. Bestuursleden doen hun werk onbezoldigd. Financieel zijn we afhankelijk van subsidies, maar het streven is om in de toekomst zelfvoorzienend te zijn en inkomsten te verwerven door bij- en nascholings-programma’s te verzorgen voor beroepsgroepen, zorginstellingen en andere organisaties.
Uw financiële bijdrage is tot die tijd (en daarna ook!) van harte welkom. U kunt daarvoor contact opnemen met de penningmeester via info@sennederland.nl.