Oorzaken van spirituele crisis

Een spirituele crisis kan het gevolg zijn van heel verschillende oorzaken. Sommige mensen zoeken spirituele ervaringen, maar kunnen erg schrikken als er ineens veel meer gebeurt dan zij aankunnen. Dat kan het geval zijn bij:

Andere mensen zoeken geen spirituele ervaringen maar komen desondanks en onvoorbereid in een spirituele crisis terecht. Dat kan het geval zijn bij: