Missie

Het Spiritual Emergence Network Nederland is opgericht om mensen die een proces van geestelijk ontwaken doormaken informatie en ondersteuning te bieden middels kortdurend email-contact en peer support. Ze wil het begrip ervan onder hulpverleners verbreden en verdiepen, het onderzoek ernaar bevorderen, en de bekendheid ervan in de samenleving vergroten.