Missie

Het Spiritual Emergence Network Nederland is opgericht om mensen in een spirituele crisis informatie en hulp te bieden, het begrip ervan onder hulpverleners te verbreden en te verdiepen, het onderzoek ernaar te bevorderen, en de bekendheid ervan in de samenleving te vergroten.